013-5132177 [email protected]

MVO

Wij koesteren de prachtige, groene omgeving van het natuurgebied waarin de Bottelroos gelegen is. Duurzaam en verantwoord omgaan met het milieu en de maatschappij is voor ons niet meer dan vanzelfsprekend. Een aantal maatregelen en bedrijfsactiviteiten zullen we hieronder nader toelichten.

“Niet meer dan vanzelfsprekend..”

Uitgangspunten

Voor de herbestemming van onze bedrijfsvorm hebben we in nauw overleg met de provincie en de gemeente gezocht naar een vorm waarbij de volgende uitgangspunten centraal stonden:

Duurzaam beheer en behoud van gebiedseigen kwaliteiten en functies van het landelijke gebied

Behoud en waar mogelijk versterking van de ruimtelijke kwaliteit

Behoud en versterking van de leefbaarheid van het platteland

Ecologische Hoofdstructuur

Het gebouw is duurzaam herbouwd en word middels een warmtepompsysteem (aardwarmte) voorzien van verwarming en koeling.

______

In en rond het groepsverblijf wordt gebruik gemaakt van daglicht voor de verlichting van de ruimtes.

______

Sinds januari 2016 zijn we zelfvoorzienend in ons energieverbruik (middels zonne-energie).

______

Een deel van het perceel is ingericht als Ecologische Hoofdstructuur, in overleg met waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant en de gemeente Oisterwijk. Hiermee dragen we bij aan de Europese doelstellingen tot het realiseren van een robuuste Ecologische Hoofdstructuur.

Producten

Vrijkomende producten verwerken we op het terrein. Zo mulchmaaien we het gras, waardoor meststoffen overbodig zijn. Snoeihout wordt in takkenrillen op het terrein verwerkt, waarin onder andere vogels en egels een ideale rustplek vinden. Het weiland beweiden we middels koeien.

We trekken ons gedachtengoed ook graag door naar de keuken.
Daarom serveren we in samenwerking met lokale bedrijven voornamelijk biologische en fairtrade streekproducten en gerechten.